Home
Home
Doneer nu!

Vitamine K remmers versus DOACs

Vitamine K remmers en DOACs zijn beide zware typen antistollingsmiddelen. Onderstaand overzicht geeft aan wat de voor- en de nadelen van beide typen antistolling zijn:

Vitamine K remmers
Voordelen

 • Als u een bloeding krijgt, is er een antidotum beschikbaar. In dat geval kunnen artsen vitamine K toedienen, waardoor de antistollende werking wordt gestopt en de bloeding kan worden gestopt. 
 • Vitamine K remmers werken langer

Nadelen

 • U slikt een wisselende dosis tabletten per dag
 • Zolang u vitamine K remmers slikt, moet de INR-waarde gemeten worden. 
 • Zolang u vitamine K remmers slikt, staat u onder controle van een trombosedienst. Ook als u zelf uw INR-waarde meet, staat u onder controle van een trombosedienst

DOACs
Voordelen

 • U slikt elke dag dezelfde dosis tabletten
 • Er is geen controle van de trombosedienst meer nodig
 • DOACs kennen minder bijwerkingen dan vitamine K remmers
 • Voor dabigatran is sinds 2015 een antidotum in het geval van een bloeding beschikbaar (idarucizumab).

Nadelen

 • Als de INR-waarde niet meer gemeten moet worden, bestaat het risico dat u een pil vergeet of een pil overslaat. Het meten van de INR-waarde functioneert ook als herinnering om de tabletten te slikken. 
 • En dat is risicovol, want DOACs werken kort. Als u een dag uw tabletten overslaat, neemt het risico op trombose snel toe. 
 • Voor rivaroxaban, apixaban en edoxaban zijn de antidota nog in ontwikkeling.
 • DOACs zijn duurder dan vitamine K remmers

Als u meer wilt weten over de voor- en de nadelen van DOACS, kunt u in dit geneesmiddelenbulletin meer informatie vinden. 
Ook is er een leidraad opgesteld over het gebruik van DOACS. 

 

: Ik zag bij het onderdeel Vitamine K remmers versus DOAC’s onder ‘Nadelen nog staan dat ‘het antidotum dat u krijgt in het geval van een bloeding nog in ontwikkeling is’

Dit geldt wel voor de NOAC’s , maar niet voor dabigatran.

Sinds dezember 2015 is specifieke antidotum voor dabigatran beschikbaar. Het heet idarucizumab (Praxbind). Zie ook de link naar de EPAR van de EMA.

http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/003986/WC500197464.pdf

 

Het antidotum voor de Factor Xa-remmers is nog in ontwikkeling. Het betreft het stofje adexanat alfa. Alleen in studie-verband beschikbaar.