Home
Home
Doneer nu!

Heparines

Heparines of laagmoleculair gewichtsheparines zijn milde antistollingsmiddelen. Ze brengen de trombose tot stilstand en voorkomen een longembolie. Artsen kunnen ook heparines voorschrijven om een trombose te voorkomen na bijvoorbeeld een operatie. Heparine wordt toegediend via een infuus, of via spuitjes onder de huid. Ze werken kortdurend, dat wil zeggen dat de heparine na een aantal uren uit uw lichaam verdwenen is (na ongeveer 4 tot 12 uur, afhankelijk van de manier van toedienen en de hoeveelheid). Controle door een trombosedienst is niet nodig als u heparines gebruikt. Innohep en fraxiparine zijn namen van heparines. 

Meestal gebruikt u heparines maar kort. Voor de lange termijn zijn er bloedplaatjesremmers, VKA's en DOAC's.