Home
Home
Doneer nu!

DOACs

Directe Orale Anticoagulantia (DOAC) zijn de nieuwe generatie antistollingsmiddelen. In tegenstelling tot vitamine K remmers stoppen DOACs de werking van één specifiek stollingseiwit. DOAC's worden in verschillende gevallen voorgeschreven:

  • Voorkomen van trombose bij knie-en heupoperaties
  • Voorkomen van beroerte en systemische embolie bij boezemfibrilleren (Atriumfibrillatie)
  • Behandeling en preventie van een (herhaalde) trombosebeen en longembolie

DOACs zijn makkelijk in gebruik: u krijgt een vaste dosering voorgeschreven. Elke dag slikt u dezelfde hoeveelheid tabletten. U hoeft niet naar de trombosedienst voor regelmatige INR-metingen en bloedcontroles. DOACs werken snel en voeding verstoort hun werking niet.

Er zijn in Nederland vier geregistreerde DOACs:

  • Dabigatran: remt het stollingseiwit trombine. 
  • Apixaban, edoxaban en rivaroxaban: remmen het stollingseiwit factor Xa. 

Tot voor kort bestond er geen specifiek antidotum voor de DOACs. In het geval van een bloeding, bijvoorbeeld na een ongeluk of acute operatie, is er dan geen middel beschikbaar de bloeding te stoppen. Dit is met name een probleem als een patiënt een ongeluk krijgt of acuut geopereerd moet worden. Er wordt hard gezocht naar middelen die een ernstige bloeding door DOAC-gebruik kunnen stoppen. Een eerste middel is inmiddels goedgekeurd voor gebruik in de EU. Het middel remt de werking van dabigatran. Of de DOACs geheel veilig zijn bij oudere patiënten of bij patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie moet nog beter worden onderzocht. Deze studies vinden momenteel plaats, op advies van de Gezondheidsraad. 

Om de behandeling met DOACs te laten slagen is het van groot belang dat u de tabletten strikt volgens voorschrift van uw specialist inneemt. DOACs werken kortdurend en zijn dus weer snel uit uw lichaam verdwenen. Als u de tabletten vergeet in te nemen, neemt daardoor uw risico op trombose snel toe.

De DOACs worden vergoed na een knie- of heupvervangende operatie om het ontstaan van trombose te voorkomen. Per 1 december 2012 worden ze ook vergoed aan mensen met de hartritmestoornis boezemfibrilleren. Per 1 augustus 2015 is de vergoeding uitgebreid voor de acute behandeling van diep veneuze trombose en longembolie en voor de preventie van herhaalde diep veneuze trombose en longembolie.