Home
Home
Doneer nu!

INR

Wat is de INR?
De INR (International Normalized Ratio) is een internationale maat voor de stolbaarheid van bloed. Het geeft de snelheid weer waarmee uw bloed stolt. Een INR van 1.0 is de normale waarde voor mensen die geen antistollingsmiddelen gebruiken. Afhankelijk van het soort aandoening waarvoor u antistollingsmedicijnen slikt wordt gestreefd naar een INR tussen de 2.0 en de 4.0.

In Nederland geeft men de snelheid waarmee u bloed stolt weer in INR. In het buitenland wordt dit soms ook wel in seconden en/of procenten weergegeven, maar ook hier kiest men vaker voor de INR. Het voordeel van deze internationale maat is bijvoorbeeld dat u de INR die men bepaalt op uw vakantiebestemming kunt vergelijken met de INR van thuis.

inr

Hoe hoger de INR is, hoe langzamer uw bloed stolt. Hoe lager de INR is, hoe sneller uw bloed stolt. Voor elke patiënt wordt bepaald wat de beste waarde van de INR is. Omdat deze waarde iets mag fluctueren drukt men de INR vaak uit in een streefwaarde, zoals INR 2,5-3,5 of INR 3,0-4,0.

Door de INR-waarde bij u te bepalen controleert de trombosedienst of u met het aantal cumarinetabletten dat u hebt geslikt een juiste mate van antistolling krijgt.Het is belangrijk dat u het advies van de trombosedienst over de hoeveelheid in te nemen tabletten nauwgezet opvolgt en de leefregels die op dit gebied gelden zo goed mogelijk opvolgt. Te weinig cumarines zorgen voor te weinig antistolling en dat geeft kans op een nieuwe trombose. Te veel cumarines kunnen de kans op bloedingen verhogen. De trombosedienst stelt heel nauwkeurig vast hoeveel tabletten u moet innemen. Omdat die hoeveelheid in de loop van de tijd kan verschillen zult u gedurende de behandeling met cumarines onder controle blijven van de trombosedienst. Soms komen patiënten in aanmerking voor een zelfmeetapparaat, waarmee ze zelf hun INR kunnen bepalen. Deze patiënten hoeven minder vaak naar de trombosedienst voor controle.