Home
Home
Doneer nu!

Elastische kousen

Een belangrijk onderdeel in de behandeling van veneuze trombose vormen de therapeutische elastische kousen (soms afgekort tot tek). Elastische kousen zorgen ervoor dat het teveel aan vocht dat zich in een lichaamsdeel bevindt (oedeem), wordt afgevoerd. Hiertoe is het lichaam zelf niet goed meer in staat. Dit geldt bijvoorbeeld als u een diepveneuze trombose in een been of arm heeft doorgemaakt.

Meestal schrijft uw arts een elastische kous voor. Uw arts geeft op het recept aan voor welke periode u de kous moet dragen, wat de lengte van de kous moet zijn en welke drukklasse de kous moet hebben. De drukklasse geeft aan hoeveel druk er op het lichaamsdeel moet komen te staan om overtollig vocht te kunnen afvoeren. Vervolgens zal u worden doorgestuurd naar een gespecialiseerd bandagist of huidtherapeut. Deze zal de kous bij u aanmeten.

Het is belangrijk de kous goed te onderhouden. U kunt hem beter een keer te veel wassen dan te weinig, omdat de druk daarmee wordt hersteld.  Bespreek met uw bandagist of therapeut hoe u uw kous het beste kunt onderhouden en wanneer deze aan vervanging toe is.

steunkous